فایل‌های مدیریت دانش، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت

فایل‌های مدیریت دانش، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت

فایل‌هایی که در صفحات مختلف این وبگاه ارایه شده اند، برای سهولت دسترسی در این صفحه تجمیع شده اند. برای اطلاعات بیشتر، صفحات مربوطه را ملاحظه فرمایید.

 

فیلم‌ها

%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7 رویکرد هم افزا 

هم افزا برای دستیابی به اهداف و انجام کارهای شخصی، سازمانی و اجتماعی با رویکرد مدیریت دانش و زمان طراحی شده است. در این فیلم رویکرد سامانه هم افزا به اختصار توضیح داده شده است.
%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c
قابلیت های نرم افزاری 
نرم افزارهای هم افزا ترکیبی منحصر به فرد از انواع رسانه‌ها و ابزارها هستند که در نسخه های وب، موبایل و دسکتاپ ارائه شده و امکانات متعددی دارند. در این فیلم برخی از قابلیت‌ها نشان داده شده اند.

اسلایدها

%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a8-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7-9602 راهنمای نرم افزار تحت وب

نرم افزار، یکی از زیرساخت های سامانه هم افزا است. در این فایل قابلیت های نرم افزار هم افزا به اختصار توضیح داده شده است.

%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7

آشنایی با سامانه هم‌افزا

در این فایل، زیرسامانه های  هم‌افزا معرفی شده است.

 آغاز با هم افزا آغاز با هم‌افزا

«سامانه عمومی هم‌افزا» برای استفاده عمومی اهالی اندیشه و کار راه‌اندازی شده است. شما می‌توانید عضو این سامانه شده و از برخی از قابلیت های هم افزا استفاده کنید.

گام‌های اولیه‌ای که برای آشنایی و کار کردن با سامانه عمومی هم‌افزا باید طی شود در این فایل توضیح داده شده است.

بروشورها

Screen Shot 2014-10-01 at 7.16.45 AM low1 bakhsh haye ham afza_koochak zavaya_koochak
مفهوم مدیریت دانش بخش های سامانه هم‌افزا زوایای هم‌افزا
zarurat ha_koochak mahsulat_koochak sepehr_koochak
ضرورت مدیریت دانش ویژگی های هم‌افزا محصولات هم‌افزا سپهر هم‌افزا

در طراحی هم افزا، شبکه مسائل مدیریتی (با بیش از ۱۰۰ مسئله) شناسایی شده و راه‌حل‌های جامعی برای آنها طراحی شده است. راه‌حل‌های هم افزا، در قالب ۸ زیرسامانه دسته‌بندی شده‌اند.

 %d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7 سامانه طرح ریزی هم‌افزا 

در این فایل، سامانه طرح ر ریزی هم‌افزا معرفی شده است.

سامانه پایش هم افزا سامانه پایش هم‌افزا 

در این فایل، سامانه پایش هم‌افزا معرفی شده است.

%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7 سامانه آموزش هم افزا 

در این فایل‌ها، قابلیت‌های سامانه آموزش توضیح داده شده است.

%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7 سامانه سازماندهی هم افزا 

در این فایل، قابلیت‌های سامانه سازماندهی توضیح داده شده است.

%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7 مدیریت دانش سازمانی با هم افزا

یکی از کارکردهای هم افزا، مدیریت دانش است. در این فایل‌ها قابلیت های هم افزا برای مدیریت دانش توضیح داده شده است:

کتاب مبانی مدیریت دانش هم افزا

کتاب مدیریت دانش هم‌افزا، دریچه‌ای نو به نسل جدید مدیریت دانش می‌گشاید. در این کتاب با مبانی مدیریت دانش آشنا می‌شوید؛ البته مدیریت دانشی که در این کتاب به شما عرضه می‌شود، متفاوت از نسل‌های پیشین مدیریت دانش بوده و ممکن است دیدگاه فعلی شما را به چالش بکشد. این کتاب از مباحث بنیادی فراعلم (علم درباره علم) آغاز کرده و به‌سرعت و البته بدون گسستگی وارد مباحث عملیاتی مدیریت دانش می‌شود.

 

 خلاصه کتاب
چکیده کتاب؛ پاورپوینت

محتوای کتاب در پنج فصل و پنج پیوست تنظیم‌شده است. فصل سوم (ماهیت مدیریت دانش) اصلی‌ترین فصل کتاب است، اما فصل اول و دوم مهم‌ترین فصل‌ها هستند. فصل چهارم مباحث پیرامونی مدیریت دانش را مطرح کرده و در فصل پنجم، معماری و زیرساخت‌های سامانه دانش هم‌افزا و سپس کاربردهای آن مطرح می‌شود؛ کتاب در این فصل رنگ و بوی عملیاتی می‌گیرد.

فصل اول- دانش فصل اول؛ پاورپوینت

در فصل یک، ابتدا مفهوم دانش و مفاهیم مرتبط با آن تعریف‌شده و سپس انواع دانش‌ها معرفی می‌شود. در ادامه رابطه علم با عمل، رابطه دانش با ارزش بیان‌شده و پس از توضیح ارزش علم به کیفیت دانش پرداخته‌شده است. «مفهوم دانش» برای بسیاری از افراد آن‌چنان پیچیده و مبهم است که حتی در کتاب‌های تخصصی و پیشرفته مدیریت دانش از آن به‌عنوان «معما» تعبیر می‌شود.

فصل دوم - سامانه دانش  فصل دوم؛  پاورپوینت

در فصل دوم، سامانه دانش تشریح می‌شود. در این فصل پس از بیان مفهوم سامانه دانش، فعالیت‌های دانشی به‌عنوان رویکرد رفتاری به سامانه دانش، توضیح داده‌شده و سپس زیرساخت‌های لازم برای انجام فعالیت‌های دانشی معرفی می‌شود. در پایان این فصل، قابلیت‌های کلیدی یک سامانه دانش مطلوب بیان‌شده است.

فصل سوم- ماهیت مدیریت دانش  فصل سوم؛  پاورپوینت

در فصل سوم مفهوم و ابعاد مدیریت دانش مطرح‌شده و جایگاه آن در فراعلم و مدیریت سامانه‌های انسانی مشخص می‌شود. در این فصل چارچوب عمومی برنامه دانش ارائه‌ شده است که برای نظم دادن به سامانه دانش ضروری است. همچنین چارچوب پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش موردبحث قرارگرفته است.

فصل چهارم - درباره مدیریت دانش فصل چهارم؛  پاورپوینت

پس از مشخص شدن معنای مدیریت دانش در فصل سوم، در این فصل مباحث پیرامونی مدیریت دانش شامل: ضرورت، خطاهای رایج در مدیریت دانش، نسل‌های مدیریت دانش و استانداردهای مربوطه ارائه می‌شود. تمایز قائل شدن بین نسل‌های مدیریت دانش بسیار مهم است، در غیر این صورت، ممکن است محصولی که تاریخ‌ مصرف آن گذشته است را بخریم!

فصل پنجم - مدیریت دانش مبتنی بر هم افزا فصل پنجم؛  پاورپوینت

در فصل پنجم، ابتدا بخش‌های پیش آماده و در ادامه زیرساخت‌های سامانه هم‌افزا توضیح داده‌شده است. سپس روش‌های انجام فعالیت‌های دانشی در سامانه هم‌افزا تشریح می‌شود که قابلیت‌های یک سامانه دانش جامع برای دستیابی به انواع اهداف علمی در سطوح مختلف را آشکار می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه کتاب مبانی مدیریت دانش هم‌افزا در سامانه عمومی هم‌افزا مراجعه نمایید. برای خرید کتاب با شماره ۰۲۱۴۴۷۴۵۴۸۵ تماس بگیرید.

%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7 مدیریت زمان با هم افزا

یکی از کارکردهای هم افزا، مدیریت زمان است. در این فایل ها، قابلیت‌های هم افزا برای مدیریت زمان توضیح داده شده است.

  • مقاله: مدیریت زمان با هم افزا؛ پی دی اف
%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7 تعالی سازمانی با هم افزا

یکی از کارکردهای سامانه هم‌افزا برای سازمان‌ها، انطباق با الگوی تعالی سازمانی است. به عبارت دیگر استقرار هم‌افزا، یک راهبرد مؤثر برای موفقیت در تعالی سازمانی است.

در این فایل، قابلیت‌های هم افزا برای تعالی سازمانی توضیح داده شده است.

  • مقاله: تعالی سازمانی با هم افزا پی دی اف

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7 کاربردهای سامانه هم افزا برای دانشگاه‎ها

در این فایل، کاربردهای زیرسامانه‌های هم‌افزا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی تشریح شده است.

  • اسلاید: کاربردهای سامانه هم افزا برای دانشگاه‎ها؛ پاورپوینت  پی دی اف
  • مقاله: کاربردهای سامانه هم افزا برای دانشگاه‎ها؛ پی دی اف
%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7 کاربردهای سامانه هم افزا برای شهرداری‌ها

در این فایل، کاربردهای زیرسامانه‌های هم‌افزا در شهرداری‌ها تشریح شده است.

مقاله: کاربردهای سامانه هم افزا برای شهرداری‌ها؛ پی دی اف


%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7 در این فایل‌ها شرکت «فناوران مدیریت علم هم افزا» به اختصار معرفی شده است:


سامانه محتوا |  سامانه ارتباط | سامانه پژوهش | سامانه آموزش | سامانه طرح‌ریزی | سامانه پایش | سامانه سازماندهی | سامانه اجرا

مدیریت دانش | مدیریت زمان مدیریت عملکرد | مدیریت کیفیت | مدیریت نوآوری

دانشگاه‌ها سازمان‌های مشاوره‌ای و پژوهشی | سازمان‌های پروژه محور | سازمان‌های تولیدی | سازمان‌های مالی و بیمه‌ای | شهرداری‌ها | سازمان‌های دولتی

نرم‌افزارها (وب | موبایل | دسکتاپ) | چارچوب‌ها | کلیدواژه‌ها


خدمات ما را بررسی کنید! با ما تماس بگیرید!