سامانه سازماندهی هم‌افزا

سامانه سازماندهی هم‌افزا

سازماندهی، تقسیم کار بین عوامل و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها است. برای سازماندهی باید نقش عوامل مختلف برای انجام فعالیت‌های منتهی به ماموریت‌ها تعریف شوند. یکی از مهم‌ترین کارهای سازماندهی تعریف شغل است. با طراحی مشخصات مشاغل و ارتباط آنها با ویژگی‌های شاغلین، سامانه مشاغل شکل می‌گیرد. با مشخص شدن دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای سمت‌های مهم در یک سازمان، نیازهای دانشی سازمان مشخص می‌شود.

سامانه سازماندهی هم‌افزا به همراه سامانه اجرا، امکان فعالیت در ساختارهای ماتریسی و ادهوکراسی را فراهم می‌کند.

کاربرد سامانه سازماندهی


تعریف سمت‌های سازمانی و انتخاب فرد مناسب برای هر سمت اهمیت ویژه‌ای برای موفقیت افراد و سازمان‌ها دارد.

کاربرد سامانه سازماندهی برای سازمان‌ها عبارت‌اند از:

 1. تسهیل برنامه‌ریزی منابع انسانی درون سازمان: اطلاعات پایه مشاغل نه تنها برای تعامل یک سازمان با محیطش مفید است، بلکه برای فرایندهای درونی سازمان نیز قابل استفاده است. اطلاعات پایه مشاغل که دربردارنده ویژگی‌های مورد نیاز برای هر شغل است که امکان شناسایی پتانسیل‌های موجود، شناسایی نیازهای دانشی و آموزشی، انتصابات و طراحی مسیرهای شغلی را فراهم می‌کند.
 2. افزایش دقت در جذب نیروی انسانی: با افزایش دقت در توصیف مشخصات افراد مورد نیاز و استفاده از آزمونهای استاندارد در انتخاب نیرو، امکان جذب متناسب‌ترین‌ افراد با مشاغل بنگاه و کاهش هزینه اجتماعی اخراج نیروی کار و کاهش دعاوی بین کارگر و کارفرما فراهم می‌شود. اکثر کارفرمایان آگاهی دقیقی از منابع انسانی مورد نیاز خود ندارند و شناسایی نیروهای کارامد برای آنها سخت است؛ این مسائل باعث عدم جذب نیروی بیشتر یا جذب نیروهای نامناسب می شود.‌ که هزینه‌های زیادی به بنگاه تحمیل می کند.‌

 

کاربرد سامانه سازماندهی برای افراد عبارت‌اند از:

 1. امکان برنامهریزی فردی برای افزایش توانمندیهای لازم: این سامانه سلایق و توانمندیهای هر فرد را شفاف کرده، مشاغل متناسب با او را پیشنهاد میدهد. با توجه به مشخص بودن ویژگیهای هر شغل دورههای آموزشی مورد نیاز نیز معلوم میشود.
 2. افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد: سامانه سازماندهی به کارجویان و کارکنان در انتخاب مشاغل مناسب با توانائی‌ها و انگیزه‌هایشان کمک میکند. تطابق شغل و شاغل باعث افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد می‌شود‌.

«سامانه سازماندهی هم افزا» بهترین و کاملترین زیرساخت برای تخصیص منابع انسانی در سطح کلان و درون سازمان‌ها، شایسته سالاری و ارتباط دانشگاه و جامعه در بعد منابع انسانی است.

قابلیت‌های سامانه سازماندهی هم‌افزا


همچنین امکان طراحی ساختار سازمانی و تعریف ماموریت‌های افراد و واحدهای سازمانی فراهم است.

قابلیت های نرم افزاری سامانه سازماندهی هم افزا عبارت اند از:

 1. تعریف سمت ها
 2. تعریف ساختار سازمانی
 3. شناسایی توانایی‌ها و استعدادها
 4. مدیریت فرایندهای سازماندهی

 

تعریف سمت ها

قابلیت های نرم افزاری برای تعریف سمت ها عبارتند از:

 1. تعریف مشخصه های شغلی و دسته بندی آن ها
 2. تعریف سمت ها و مشاغل بر اساس مشخصه های شغلی
 3. تعریف اختیارات و مجوزهای هر سمت
 4. برقراری ارتباط سمت ها با دوره های آموزشی

در سامانه سازماندهی هم‌افزا  اطلاعات پایه مشاغل (بر اساس سامانه اونت) بارگذاری شده و تعریف مشاغل از طریق ویرایش مشاغل پایه قابل انجام است. بدین ترتیب، تعریف مشاغل ساده و دقیق می شود.

 

تعریف ساختار سازمانی

قابلیت های نرم افزاری برای تعریف ساختار سازمانی عبارتند از:

 1. طراحی ساختار سازمانی
 2. تخصیص سمت ها به افراد
 3. تعریف دسترسی ها و مجوزهای سازمانی به صورت موردی
 4. تعریف مجوز دسترسی به فعالیت های کاری سایر کارکنان بر اساس سلسله مراتب سازمانی
 5. تعریف مسیرهای شغلی

 

شناسایی توانایی‌ها و استعدادها

قابلیت های نرم افزاری برای شناسایی توانایی‌ها و استعدادها عبارتند از:

 1. نوشتن سوابق و صحه گذاری تخصص ها
 2. مشابه یابی و معرفی افراد
 3. نوشتن توصیه نامه
 4. ایجاد پرونده کاری شامل ثبت شایستگی ها و سوابق
 5. امتیازبندی و اعطای نشان به کارکنان بر اساس فعالیت‌ها و عملکردها

 

مدیریت فرایندهای سازماندهی

قابلیت های نرم افزاری برای مدیریت فرایندهای سازماندهی عبارتند از:

 1. برگزاری آزمون‌های الکترونیکی
 2. تعریف و مدیریت فرایند استخدام (تعریف و ایجاد فرم و فرایند به صورت پویا)
 3. تنظیم قراردادهای کار
 4. ایجاد کتابخانه فرایندهای مرتبط با سازماندهی

 

ویژگی‌های سامانه سازماندهی هم‌افزا


هم افزا شامل سامانه های دیگری نیز هست که مکمل سازماندهی هستند:

 1. سامانه طرح ریزی: برقراری ارتباط بین اهداف، فعالیت‌ها، سازماندهی
 2. سامانه آموزش: تسهیل نیاز سنجی آموزشی  بر اساس مشخصه های دانشی و مهارتی تعیین شده برای هر شغل
 3. سامانه ارتباط: فراهم‌سازی کانال‌های ارتباطی متنوع، تسهیل تعاملات فراتر از سلسله مراتب سازمانی
 4. سامانه اجرا: اتصال سمت ها به وظایف، کارسنجی بر اساس فعالیت های ثبت شده
 5. مدیریت دانش
  1. مدیریت دانش شخصی و سازمانی درباره فعالیت های سازمان
  2. مدیریت دانش سازماندهی؛ حفظ و استفاده از تجربیات سازماندهی
  3. آشنایی همکاران با توانایی‌های یکدیگر

معمولا ساختارهای سازمانی مرزهایی را ایجاد می‌کند که تبادل اطلاعات و دانش را محدود می‌کند. هرچه محیط سازمان پیچیده‌تر و تغییرپذیرتر باشد، لزوم ارتباطات بین افراد و واحدها و همچنین انعطاف‌پذیری در نقش‌ها و پیشبرد کارها بیشتر می‌شود. با رویکرد اقتصاد و سازمان دانش بنیان، دانش و یادگیری نقش فزاینده ای یافته است. بنابراین زیرساخت های مدیریت دانش برای مدیریت منابع انسانی و سازماندهی ضرورت می یابند.

ویژگی های منحصر به فرد سامانه هم افزا برای سازماندهی عبارتند از:

 1. جامعیت؛ پوشش تمامی ابعاد مدیریت سازماندهی
 2. یکپارچگی: یکپارچگی محتوا، شبکه سازی، یکپارچگی محیط نرم افزار در وب و موبایل
 3. انعطاف پذیری: طراحی و پیاده‌سازی پودمانی، تعامل با سایر سامانه‌های نرم‌افزاری
 4. مقیاس پذیری
 5. کاربرپسندی: تسهیل ورود و فعالیت کارکنان در سامانه
 6. خودکارسازی: تولید داده های مورد نیاز برای سازماندهی بر اساس فعالیت های کاربران

 

استقرار سامانه سازماندهی هم‌افزا


طراحی و استقرار سامانه سازماندهی بسته به ابعاد موضوع بین ۳ تا ۹ ماه زمان می‌برد و پیامدهای آن معمولا ۳ ماه پس از استقرار سامانه آشکار می‌شود. فعالیت های اصلی استقرار سامانه سازماندهی هم‌افزا عبارتند از:

 1. طراحی سازمان: طراحی سازمان (بازنگری و طراحی ماموریت‌ها، فرایندها، مشاغل و ساختار سازمانی) بر اساس چارچوب طراحی سازمان انجام می‌شود. طراحی سازمان را کارشناسان سازمان با مشاوره و نظارت شرکت فناوران می‌توانند انجام دهند.
 2. استقرار نرم‌افزار
 3. فعال‌سازی

اسلاید

در این اسلاید، قابلیت‌های سامانه سازماندهی توضیح داده شده است.

%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%87%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7

سامانه محتوا |  سامانه ارتباط | سامانه پژوهش | سامانه آموزش | سامانه طرح‌ریزی | سامانه پایش | سامانه سازماندهی | سامانه اجرا

مدیریت دانش | مدیریت زمان مدیریت عملکرد | مدیریت کیفیت | مدیریت نوآوری

دانشگاه‌ها سازمان‌های مشاوره‌ای و پژوهشی | سازمان‌های پروژه محور | سازمان‌های تولیدی | سازمان‌های مالی و بیمه‌ای | شهرداری‌ها | سازمان‌های دولتی

نرم‌افزارها (وب | موبایل | دسکتاپ) | چارچوب‌ها | کلیدواژه‌ها


خدمات ما را بررسی کنید! با ما تماس بگیرید!


این صفحه‌ را نیز ببینید: سامانه اونتe l f