کاربرد هم افزا برای سازمان‌های تولیدی

کاربرد هم افزا برای سازمان‌های تولیدی

سامانه دانش هم افزا کاربردهای متعددی برای بنگاه های تولیدی دارد: از مدیریت فرایندهای مطالعاتی و علمی و تولید و انتشار گزارش های تخصصی گرفته تا ایجاد سازمان یادگیرنده. آنچه از منظر مدیریت دانش در این سازمان‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد، مدیریت فعالیت‌های دانشی میان بخش های مختلف تولیدی و چرخه کامل دانش میان بخش های تولیدی و مدیران سازمان می باشد.

 

چالش های سازمان های تولیدی برای پیاده سازی مدیریت دانش


 

نکات حائز اهمیت در این سازمان‌ها از منظر مدیریت دانش عبارتند از:

 1. با ظهور و گسترش فاوا، سازمان های تولیدی، اقدام به توسعه زنجیره تامین خود نموده و از سایر سازمان و بنگاه های تجاری جهت تامین نیازهای مشتري با كيفيت مطلوب و خدمت رساني سريع استفاده نمایند. هرچند مديريت موثر زنجيره تامين امروزه امکان پذیر است؛ لیکن مدیریت دانش کسب شده از سایر سازمان ها، یکی از چالش های اصلی سازمان های تولیدی می باشد. با بکارگیری و استفاده فراگیر از فاوا این مشکل دوچندان نیز شده است.
 2. نوآوری در محصولات؛ نوآوری نیازمند تحقیق و توسعه است. مدیریت صحیح و موثر دانش در میان کارمندان دانش محور منشاء نوآوری در میان پژوهشگران و کارمندان دانش محور سازمان می باشد. عدم وجود ساز و کار صحیح مدیریت دانش در سازمان موجب انباشت و عدم استفاده موثر از دانش در سازمان شده و موانع پیش روی ایجاد نوآوری در سازمان را افزایش می­دهد.
 3. یکی از اصلی ترین مشکلات در مدیریت دانش در سازمان های تولیدی را میتوان عدم ارتباط میان بخش های تولیدی نام برد. دانش در هریک از بخش ها در قالب غیرساخت یافته در قالب گزارشات، ای میل ها، دستورالعمل ها و … ذخیره سازی شده و به دلیل عدم وجود ساخت یافتگی در ذخیره سازی دانش، استفاده و بکارگیری از آن را دچار مشکل می­کند.
 4. احتکار دانش میان کارمندان، یکی از مشکلات عمده ای است که گریبان گیر سازمان ها در مدیریت دانش می باشد. کارمندان برای حفظ موقعیت کاری، عدم توجه به اهمیت به اشتراک گذاری دانش، ترس از دست دادن شغل و … دانش سازمانی را احتکار نموده و از ورود آن به داخل چرخه حیات دانش سازمانی جلوگیری می کنند.

 

قابلیت‎های هم‌افزا برای واحدهای تولیدی 


 

 تدوین دانش

در هم‌افزا امکان تدوین دانش را در دو سطح تدوین محتوا و ارائه محتوی فراهم‌شده است. هم‌افزا تدوین دانش را به شکل مکتوب را در قالب دانشنامه‌های تخصصی برای کاربران خود فراهم می‌کند. بخش دانشنامه شبیه یک ویکی است که علاوه بر ذخیره و انباشت دانش در دانشنامه‌های تخصصی، امکان ویرایش متن را توسط کاربران فراهم می‌سازد. مهم‌ترین کارکرد یک دانشنامه، فراهم آوردن محتوای یکپارچه است؛ به‌گونه‌ای که تصویری کلان را تکمیل نمایند و دسترسی به آن‌ها بسیار ساده باشد. نقش بخش دانشنامه در سامانه دانش، دستیابی به اهداف «آگاهی موردی»، «آگاهی زمینه‌ای»، «الگوی ذهنی هماهنگ»، «حافظه مشترک» و «توازن اطلاعات» است.

از دانشنامه‌ها می‌توان برای:

 1. ایجاد حافظه دانشی یکپارچه بخش های تولیدی
 2. تسهیل در اشتراک دانش بین اعضای یک بخش، پروژه و متخصصین در حال انجام؛
 3. پکپارچه سازی اطلاعات و معلومات موجود از فعالیت های اقتصادی ، رقبا، مشتریان و … و تولید دانش به هنگام و متناسب با نیاز؛ کارایی و مزیت رقابتی بنگاه ها را افزایش می دهد.
 4. انتشار دانش میان متخصصین فعال پروژه‌ها و جلسات علمی برای کلیه تیم‌های پروژه
 5. ایجادمحیط دانش‌محور برای فعالیت متخصصین (انتقال و انتشار دانش به  جامعه از طریق رسانه‌های اجتماعی مانند ویکی و شبکه اجتماعی)
 6. افزایش سرعت و کیفیت تألیف مقاله و کتاب به دلیل ایجاد مخزنی از معلومات و هم‌چنین سهولت انجام کارهای گروهی

 

شناسایی و تعامل نخبگان

بخش اشخاص در هم‌افزا برای معرفی و تعامل افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در قالب شبکه اجتماعی طراحی‌شده است. شبکه‌های اجتماعی قابلیت‌های بسیار زیادی برای فعالیت‌های دانشی فراهم می‌کنند. قابلیت‌هایی که ابزارهای اجتماعی (مانند ویکی، شبکه اجتماعی، وبلاگ، چت و …) برای رایانش فراهم می‌کنند می‌تواند به‌خوبی برای فعالیت‌های دانشی به کار آید.

بخش اشخاص شامل صفحات اختصاصی افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها بوده و امکانات یک رسانه اجتماعی را فراهم می‌نماید. نقش بخش اشخاص در یک سامانه دانش دستیابی به اهدافی نظیر «آگاهی موردی» و «الگوی ذهنی هماهنگ» و زیرساختی برای فعالیت‌هایی مانند کانون تفکر، اجتماع یادگیری، اجتماع عمل، استاد و شاگردی و جانشین پروری و … است.

از بخش اشخاص در هم‌افزا می‌توان برای قابلیت‌های زیر استفاده نمود:

 1. ارتباط موثر در کارمندان با مدیران ارشد سازمان
 2. ارائه ایده های جدید توسط کارمندان و کارگران و تعمیم «بارش فکری» درمیان کلیه بخش های تولیدی
 3. مدیریت پروژه‌های سازمان؛ ایجاد همگرایی بین کارشناسان با طراحی و تدوین اسناد به‌صورت مشارکت جمع وسیعی از افراد به‌صورت یکپارچه.
 4. شناسایی خبرگان هر پروژه و متخصصان هر حوزه و …
 5. امکان بهره مندی از امتیازات رتبه بندی ها و جوایز مرتبط با مدیریت دانش فراهم می شود.
 6. شناسایی کارمندان و کارگران خلاق و دلسوز در سازمان
 7. تسهیل در اشتراک دانش بین اعضای هر واحد و واحد های مرتبط
 8. انتشار محتوای جلسات هر پروژه برای استفاده سایر پروژه‌ها ؛
 9. امکان تعامل مستقیم و ایجاد محیط دانش‌محور جهت انتقال و انتشار دانش موردنیاز دانش تیم‌ها و مدیران با هریک از تیم‌های پروژه  از طریق شبکه‌های اجتماعی جهت خلق دانش جدید و نوآوری

 

مستندسازی و ذخیره سازی دانش

بخش اسناد برای ذخیره و بازیابی انواع اسناد طراحی شده است. مقالات، کتاب ها، گزارش ها، قوانین و مقررات، صورت جلسات و … در بخش اسناد ارائه می شوند. بخش اسناد هم‌افزا (به عنوان یک زیرسامانه در سامانه دانش هم‌افزا)، امکان مدیریت یکپارچه اسناد و باقابلیت بازیابی بالا را فراهم کرده است.

از بخش اسناد درهم‌افزار می‌توان برای قابلیت‌های زیر استفاده نمود:

 1. ایجاد حافظه سازمانی و تسهیل انتشار دانش در فرایندهای پروژه‌ای سازمان، تولید و انتشار کتاب، فصلنامه‌ها، برگزاری همایش‌ها و …؛ باقابلیت تعریف انواع فعالیت‌ها و فرم‌ها، فراخوان، اطلاع‌رسانی، دریافت اظهارنظر مدیران و صاحب‌نظران، تدوین گزارش پروژه، نظارت بر محتوا، توزیع پرسش­نامه و …
 2. استفاده از ابزارهای مدیریت فرآیند و تجمیع صفحات
 3. بکارگیری از برچسب ها امکان بازیابی و انتقال موثر دانش را فراهم می آورد
 4. تولید و مدیریت محتوا از طریق وب، میزان استفاده از محتوای تولیدشده و ارجاعات
 5. تسهیل در مدیریت پروژه‌ها در ساختار ماتریسی سازمان‌های پروژه محور

 

آموزش

بخش آموزش هم‌افزا برای درونی سازی دانش طراحی‌شده است و این بخش قابلیت حمایت از سامانه‌های آموزش الکترونیکی را انواع روش‌ها را فراهم می‌کند. بخش آموزش هم‌افزا (به‌عنوان یک زیرسامانه در سامانه دانش هم‌افزا)، قابلیت‌های متعددی داشته و امکان هماهنگی محتوایی با بخش‌های دانشنامه و اسناد را دارد.

قابلیت‌های نرم‌افزاری (به‌عنوان یک زیرساخت) برای آموزش به دودسته اختصاصی و عمومی تقسیم می‌شوند. قابلیت‌های عمومی شامل مواردی است که به سایر بخش‌ها اختصاص داشته و در بخش آموزش نیز کاربرد دارد. به‌عنوان‌مثال ثبت‌نام از قابلیت‌های اختصاصی آموزش بوده اما ایجاد اجتماع یادگیری (در قالب یک گروه) از قابلیت‌های بخش اشخاص است که در بخش آموزش مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر برخی از امکانات موردنیاز برای آموزش در سایر بخش‌ها تعبیه‌شده که دسترسی به آن‌ها از بخش آموزش نیز امکان‌پذیر است.

از بخش آموزش در هم‌افزا می‌توان برای برگزاری دوره های آموزشی در سازمان بهره گرفت.

 


سامانه محتوا | سامانه ارتباط | سامانه پژوهش | سامانه آموزش | سامانه طرح‌ریزی | سامانه اجرا | سامانه پایش | سامانه سازماندهی

مدیریت دانش | مدیریت زمان | مدیریت کیفیت | مدیریت شخصی | مدیریت سازمانمدیریت جامعه

دانشگاه‌ها | سازمان های مطالعاتی، مشاوره ای و پژوهشی | سازمان های اجرایی | سازمان‌های تولیدی | سازمان‌های مالی و بیمه‌ای | شهرداری‌ها | سازمان‌های حاکمیتی

نرم‌افزارها (وب | موبایل | دسکتاپ) | چارچوب‌ها | کلیدواژه‌ها