نرم‌افزار موبایل هم‌افزا

نرم‌افزار موبایل هم‌افزا

نسخه موبایل نرم‌افزار هم‌افزا مکمل نسخه وب است. قابلیت های نسخه موبایل عبارتند از:

  1. مشاهده همه صفحات محتوایی (کتاب ها، مقاله ها، گزاش ها و …) و نوشتن پست (سئوال، تجربه، خبر، مرور و …) در زبانه بحث آنها
  2. مشاهده گروه ها، کانال ها، افراد مرتبط
  3. دسترسی به میزکار: وظایف، یاداشت ها، پیام ها، تقویم
  4. ناوبری: بخش های چوب الف، کلیدواژه ها، درگاه ها و جستجو
  5. ابزارها: ایجاد گروه جدید، کانال جدید، یادداشت جدید، وظیفه جدید، پست جدید
  6. ثبت نام در سامانه

 

میزکار


میزکار تمامی صفحات و هم چنین میزکار صفحه کاربری (که همه فعالیت‌ها را تجمیع می‌کند) در نسخه موبایل قرار دارند. بدین ترتیب، می توانید بسیاری از کارهای خود را از طریق موبایل مدیریت نمایید؛ کارهایی مانند تعریف و انجام وظایف، تقویم، یادداشت ها، پیام ها و …

داشبورد میزکار 

mizekar

 

پیام ها

mize_kar_daryafti

 

تقویم

%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85

ناوبری


از طریق ستون ناوبری امکان یافتن صفحات مورد نظر فراهم می شود.

 

sotoone-navbari-5

ابزارها


ابزارهای پر کاربرد که استفاده از آنها درون موبایل امکان پذیر است، در دسترس هستند.

 

abzarha8

 


home1 home2 home3 home4


سامانه محتوا |  سامانه ارتباط | سامانه پژوهش | سامانه آموزش | سامانه طرح‌ریزی | سامانه پایش | سامانه سازماندهی | سامانه اجرا

مدیریت دانش | مدیریت زمان مدیریت عملکرد | مدیریت کیفیت | مدیریت نوآوری

دانشگاه‌ها سازمان‌های مشاوره‌ای و پژوهشی | سازمان‌های پروژه محور | سازمان‌های تولیدی | سازمان‌های مالی و بیمه‌ای | شهرداری‌ها | سازمان‌های دولتی

نرم‌افزارها (وب | موبایل دسکتاپ) | چارچوب‌ها | کلیدواژه‌ها


خدمات ما را بررسی کنید! با ما تماس بگیرید!