طراحی چارچوب‌

طراحی چارچوب‌

چارچوب، یکپارچه‌کننده محتواهای بالادستی در یک موضوع به صورت عام است. عام (کلی) بودن چارچوب به معنای بیان کردن ویژگی‌های مشترک مصادیق است. چارچوب از یک طرف دربردارنده مفاد محتواهای بالادستی (مانند قوانین، مقررات، نظریه‌ها، ایده‌ها و …) هستند که در طراحی یا توصیف یک موضوع باید مورد توجه قرار گیرند؛ و از طرف دیگر یک موضوع عام بوده و مشخصات عمومی مصادیق خود را بیان می‌کنند.

آثار استفاده از چارچوب‌ها عبارتند از:

  1. افزایش سرعت و کیفیت جذب اطلاعات و دانش
  2. بهبود کیفیت دانش
  3. افزایش کارایی
  4. انباشت اطلاعات و دانش
  5. اشتراک اطلاعات و دانش
  6. استانداردسازی

 


اگر مایلید اطلاعات بیشتری درباره «طراحی چارچوب» داشته باشید، با ما تماس بگیرید!

 

 این صفحه‌ را نیز ببینید: