سپهر هم‌افزا

سپهر هم‌افزا

هم‌افزا بستری یکپارچه برای مدیریت دانش شخصی، گروهی و سازمانی فراهم می‌کند. افراد می‌توانند در همان محیطی که اهداف و فعالیت‌های شخصی را پیگیری می‌کنند، به تعاملات گروهی و سازمانی بپردازند؛ از طرف دیگر سازمان‌ها می‌توانند در سامانه دانش خود امکاناتی برای شخصی‌سازی در نظر بگیرند.

زیرساخت‌های سامانه هم‌افزا (تقسیم‌بندی، چارچوب‌ها و نرم‌افزار) را می‌توان متناسب با نیازهای فردی و جمعی برای تسهیل فعالیت‌های دانشی پیکربندی کرده و بکار گرفت.

 

 

تنوع سامانه‌های دانش در شبکه هم‌افزا


سامانه دانش شخصی

هر فرد آگاهانه یا ناآگاهانه و حساب شده یا پراکنده، موضوعات و محتواهایی را دنبال می‌کند و برای دستیابی به دانش مورد نیاز خود اقداماتی را انجام می‌دهد. اهداف و راهبردهایی که هر فرد برای دستیابی به آگاهی‌های مورد نیاز پیگیری می‌کند، برنامه دانش اوست؛ که لزومی‌ندارد حتما که مکتوب و مدون باشد اما باید اثربخش و کارا باشد. داشتن برنامه دانش، اجرای آن و پایش نتایج و عملکردها برای امور شخصی، مدیریت دانش شخصی نامیده می‌شود.

مدیریت دانش شخصی هم برای امور فردی و هم برای امور جمعی موضوعیت دارد. مدیریت دانش شخصی به معنای فعالیت انفرادی و منفصل از دیگران نیست؛ بلکه  نظم در اهداف و فعالیت‌های شخصی برای دستیابی فردی و جمعی در امور دانشی است. هر فرد با فعالیت‌های دانشی که انجام می‌دهد، یک سامانه دانش شخصی را شکل می‌دهد؛ این سامانه شخصی در ارتباط با سامانه سازمان محل کار وی و جوامع دیگر، قرار دارد. حال اگر زیرساخت‌ها فراهم بوده و سامانه‌های دانش یکپارچه باشند؛ هم‌افزایی بالایی حاصل خواهد شد.

 

سامانه عمومی هم‌افزا

سامانه عمومی‌ هم‌افزا (www.hamafza.ir) برای استفاده همه علاقه‌مندان، کارشناسان، صاحب نظران، پژوهشگران و تصمیم‌گیران و … راه‌اندازی شده است. در سامانه عمومی هم‌افزا قابلیت ایجاد انواع گروه‌ها و مدیریت فعالیت‌های دانش جمعی فراهم است.

کاربرانی که به سامانه‌های اختصاصی دسترسی ندارند، می‌توانند از سامانه عمومی هم‌افزا استفاده نمایند. همه افراد می‌توانند با استفاده از قابلیت‌های سامانه عمومی هم‌افزا، یک سامانه دانش شخصی برای خود راه‌اندازی نمایند.

 

سامانه‌هایدانش اختصاصی؛ برای سازمان‌ها و جوامع

سازمان‌ها و جوامعی که نیاز به قابلیت‌های بیشتری داشته و یا نمی‌توانند اطلاعاتشان را در یک سامانه عمومی‌ قرار دهند، می‌توانند یک سامانه اختصاصی (بر مبنای هم‌افزا) برای خود ایجاد نمایند. سامانه دانش هم‌افزا زیرساخت مناسبی برای دستیابی به اهدافی نظیر کیفیت، رشد و سودآوری فراهم کرده و از قابلیت‌های متعدد و متنوعی برای مدیریت دانش سازمان برخوردار است.

  • کاربردهای هم‌افزا برای سازمان‌های حاکمیتی و عمومی: گستردگی و تنوع موضوعات مدیریت جامعه، ضرورت یکپارچه‌سازی و تولید دانش را افزایش می‌دهد؛ تا حدی که اهمیت دانش در مورد حوزه ماموریت سازمان‌های عمومی بسیار بیشتر از دانش مربوط به فرایند‌های داخلی آن می‌شود.
  • کاربردهای هم‌افزا برای موسسات علمی؛ دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی: استفاده از زیرساخت‌های محتوایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت‌های بسیار موثری برای ارتقای مدیریت دانش در موسسات علمی‌ فراهم می‌سازد.
  • کاربردهای هم‌افزا برای بنگاه‌های اقتصادی: سامانه دانش هم‌افزا کاربردهای متعددی برای بنگاه‌های اقتصادی (شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، موسسات مالی و…) دارد: از مدیریت فرایندهای مطالعاتی و علمی‌ و تولید و انتشار گزارش‌های تخصصی گرفته تا ایجاد سازمان یادگیرنده.

payamad-ha

تنوع بسترهای ارتباطی در هم‌افزا


در حال حاضر سامانه دانش هم‌افزا از طریق وب (بر روی اینترنت یا اینترانت) قابل استفاده است. در آینده نزدیک، نسخه‌های موبایل و دسکتاپ نیز آماده خواهد شد.slydezamin