مدیریت دانش شخصی با هم‌افزا

مدیریت دانش شخصی با هم‌افزا

توجه به مدیریت دانش شخصی، به معنای تفکر و تصمیم‌گیری درباره دانش و اطلاعات مورد نیاز، نحوه دستیابی به آن‌ها و همچنین آگاهی از دانش و اطلاعات موجود برای ارتقاء و بهره‌برداری از آن‌ها است.

ماهیت مدیریت دانش شخصی


هر فردی دارای دانش‌هایی بوده، اطلاعات مختلفی را به صورت مکتوب یا فایل‌های رایانه‌ای گردآوری می‌کند و به طور حساب شده یا پراکنده، موضوعاتی را دنبال می‌نماید و … ؛ بنابراین دارای یک سامانه دانش است که باید مدیریت شود.

توجه به مدیریت دانش شخصی (Personal knowledge management ;PKM)، به معنای تفکر و تصمیم‌گیری درباره دانش و اطلاعات مورد نیاز، نحوه دستیابی به آن‌ها و همچنین آگاهی از دانش و اطلاعات موجود برای ارتقاء و بهره‌برداری از آن‌ها است.

مثال: انتخاب دوره‌های آموزشی مناسب برای کسب موقعیت‌های شغلی یا افزایش توانمندی در شغل فعلی، مرور تصمیمات و تحلیل شکست‌ها و موفقیت‌های قبلی، یافتن اطلاعات مورد نیاز از اینترنت، دسته‌بندی فایل ها و … نمونه‌هایی از فعالیت‌های دانشی هستند که همه افراد کم و بیش انجام می‌دهند.

مدیریت دانش شخصی به معنای فعالیت انفرادی و منفصل از دیگران نیست؛ بلکه به معنای منظم شدن اهداف و فعالیت‌های هر فرد در کارهای دانشی فردی و گروهی است. سامانه دانش شخصی می تواند (و بهتر است) با سامانه‌های دانش سایر افراد (در بستر سامانه دانش سازمانی یا اجتماعی) مرتبط باشد.

هیچ فردی بی نیاز از دانش نیست؛ البته نیاز به مدیریت دانش شخصی و به عبارت دیگر تلاش برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت‌های دانشی برای افراد مختلف متفاوت است. هرچه موضوعات کاری یک فرد گسترده‌تر، متنوع‌تر و پیچیده‌تر باشد، توجه به مدیریت دانش شخصی ضرورت بیشتری می‌یابد.

ضرورت‌های مدیریت دانش شخصی عبارت‌اند از:

 1. رشد و یادگیری مادام‌العمر برای حفظ و ارتقای توانمندی‌ها
 2. تعیین پیش‌بینی نیازهای دانشی برای انتخاب صحیح اهداف و اولویت‌های علمی و شغلی
 3. انجام بهتر و سریع‌تر فعالیت‌ها: یافتن اسناد بهتر، ذخیره و بازیابی کاراتر و …
 4. انباشت دانش، استفاده از تجربیات و دستیابی به فهم بالاتر
 5. مقابله با پیچیدگی‌ها و تغییراتی محیطی -که در حال رشد نیز هستند-

 

کسب آگاهی و توانایی‌های لازم برای مدیریت دانش شخصی، نه تنها برای خود فرد بسیار مفید است، بلکه از مولفه‌های ضروری و بنیادین برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سطح سازمان و تحقق جامعه دانش بنیان است.

برای موفقیت در مدیریت دانش شخصی، این موارد ضروری هستند:

 1. آشنایی و مهارت در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
 2. مهارت‌های ارتباطی، روابط بین فردی و تعامل گروهی
 3. فهم دقیق از دانش و آشنایی با روش‌های انجام فعالیت‌های دانشی
 4. انگیزه پیشرفت و تلاش برای به هنگام سازی مستمر دانش

 

 

 

قابلیت‌های هم‌افزا برای مدیریت دانش شخصی


هم‌افزا بستری یکپارچه برای مدیریت دانش شخصی، گروهی و سازمانی فراهم می‌کند. افراد می‌توانند در همان محیطی که اهداف و فعالیت‌های شخصی را پیگیری می‌کنند، به تعاملات گروهی و سازمانی بپردازند؛ از طرف دیگر سازمان‌ها می‌توانند در سامانه دانش خود امکاناتی برای شخصی‌سازی در نظر بگیرند.

زیرساخت‌های سامانه هم‌افزا (تقسیم‌بندی، چارچوب‌ها و نرم‌افزار) را می‌توان متناسب با نیازهای شخصی بکار گرفت.با استفاده از چارچوب‌ها، کلیدواژه‌ها، مفاهیم و نرم‌افزارهای هم‌افزا (وب، موبایل و دسکتاپ ) امکانات کامل و جامعی برای مدیریت دانش شخصی فراهم می‌شود.

برخی از قابلیت‌هایی هم‌افزا برای مدیریت دانش شخصی عبارت‌اند از:

 1. ارتباط بین فردی و گروهی با استفاده از رسانه‌های اجتماعی مانند شبکه اجتماعی، ویکی و پرس‌و‌جو.
 2. تعریف و استفاده از برچسب‌های مشترک و اختصاصی برای ساماندهی فایل‌ها
 3. ثبت و انتشار اطلاعات
 4. تولیدمحتوا به صورت فردی یا مشارکتی
 5. طراحی و اجرای پرسشنامه الکترونیکی و دریافت پاسخ‌ها به صورت فایل اکسل
 6. یادداشت نویسی، فیش‌برداری و علامت‌گذاری متون
 7. ایجاد کتابخانه‌های تخصصی
 8. یافتن افراد، گروه ها و مستندات
 9. مدیریت وظایف و گردش کار
 10. کسب اطلاع از رویدادهای مرتبط مانند همایش‌ها، کتاب‌های منتشر شده و …

سامانه‌های مبتنی بر وب هم‌افزا امکان تعامل بین کاربران را فراهم می‌کنند؛ همه افراد می‌توانند با استفاده از سامانه عمومی هم‌افزا، یک سامانه دانش شخصی متصل به وب برای خود راه‌اندازی نمایند.

چارچوب مدیریت دانش شخصی که دربردارنده نحوه انتخاب اهداف و روش‌های مناسب برای برنامه‌ریزی در امور شخصی است، در حال طراحی بوده که پس از ارائه راهنمای کاملی برای مدیریت دانش شخصی خواهد بود.

 


این صفحه ها را نیز ببینید: