کامل …

خدمات فناوران هم افزا شامل «مطالعه» و «استقرار نرم افزار» است. بر خلاف بسیاری از مشاوران که خروجی کار آنها گزارش مطالعات است و بر خلاف بسیاری از شرکت‌های نرم افزاری که فقط نرم افزار نصب می‌کنند، شرکت فناوران مدیریت علم هم افزا، پس از شناسایی مسائل؛ آنها را حل شده تحویل می‌دهد!

شرکت فناوران مدیریت علم هم افزا، خدمات استقرار هم افزا در ۴ سطح ارایه می دهد: نرم افزار؛ طراحی؛ مشاوره و نظارت؛ آموزش. هر یک از این خدمات به صورت ترکیبی یا جداگانه قابل ارایه هستند.

با هم‌افزا به سرعت می‌توان نیازها و مشکلات را تشخیص داده و از راه حل‌های پیش آماده و تجربه شده استفاده کرد. بهبود یا بازطراحی سازمان با هم افزا، سریع، دقیق و اثربخش است.

نرم افزار


نرم‌افزار هم‌افزا به عنوان زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بطور مستقل یا همراه با سایر زیرساخت های هم‌افزا قابل استفاده است.

برخی از قابلیت‌های نرم‌افزار، مانند شبکه اجتماعی و مدیریت وظایف، نیاز چندانی سایر زیرساخت‌ها (کلیدواژه ها، چارچوب ها و …) نداشته و با نصب نرم‌افزار و آموزش مقدماتی قابل بهره‌برداری هستند.

در مواردی که زیرساخت‌های محتوایی آماده باشند، از نرم‌افزار هم‌افزا برای افزایش کارایی و اثر بخشی می‌توان استفاده کرد؛ به عنوان مثال سازمان‌هایی که کلیدواژه‌های تخصصی یا دانشنامه حوزه کاری خود را آماده کرده‌اند، با استفاده از نرم‌افزار هم‌افزا، به سرعت می توانند سامانه محتوا را راه‌اندازی نمایند.

sabz_icon24

طراحی


بهترین رویکرد در استقرار سامانه هم‌افزا، شناسایی وضعیت سازمان و پیکره‌بندی زیرسامانه‌ها بر اساس ماموریت‌ها و چالش‌ها است. خدمات طراحی برای استقرار هم‌افزا عبارتند از:

مشاوره و نظارت


طراحی زیرساخت‌ها و استقرار هم‌افزا، بر اساس چارچوب هایی انجام می‌شود و در این چارچوب‌ها  تمامی مراحل کار بیان شده است. بنابراین کارشناسان سازمان متقاضی می‌توانند خودشان زیرساخت‌ها را طراحی کرده و هم‌افزا را مستقر نمایند؛ در این حالت شرکت فناوران هم‌افزا نقش مشاور و ناظر را خواهد داشت.

آموزش


خدمات آموزشی فناوران هم‌افزا شامل دوره‌های آموزشی مدیریت دانش و مدیریت زمان است.

چرا و چگونه؟ 


z5 دلایل استفاده از هم‌افزا

«ویژگی‌های محصولات، توسعه پیوسته و پرشتاب و رویکردهای تعامل با مشتریان» دلایل خوبی برای انتخاب محصولات هم‌افزا هستند.

z6

نقشه راه استفاده از هم‌افزا

در اولین مراحل، می‌توان از قابلیت‌های نرم‌افزار هم‌افزا برای الکترونیکی کردن کارها استفاده نمود و به تدریج سایر زیرساخت‌ها را تکمیل کرد تا همه قابلیت‌های سامانه هم‌افزا بالفعل شود.