اگر می‌خواهید درباره «پروژه استقرار هم افزا» تصمیم‌گیری کنید؛ برای امکان سنجی، نکات بیان شده در این صفحه را مرور نمایید.

امکان سنجی عملیاتی؛ اثربخشی برای حل مسائل سازمان

نکات مهم برای بررسی این معیار عبارتند از: نوع مسائل مورد توجه هم افزا و راه‌حل‌های پیشنهادی

شبکه مسائل سازمان هم افزا

مسائل

در طراحی هم افزا، شبکه مسائل مدیریتی (با بیش از ۱۰۰ مسئله) شناسایی شده و راه حل های جامعی برای آنها طراحی شده است؛ برخی از مسائل عبارتند از:

 1. دچار بی‌تصمیمی، تأخیر در تصمیم‌گیری و یا اشتباه در تصمیم ها هستیم حتی در مواردی که اطلاعات و افراد خبره وجود دارند.
 2. معمولا راه حل های جزئی ، موردی بیان شده و مبنای کار قرار می گیرند.
 3. دانش‌ها و تجربیات موجود در ساختارها، مقررات و فرآیندها نهادینه نمی‌شوند.
 4. شاخص های مناسب در بسیاری از موضوعات وجود ندارند.
 5. با رفتن کارکنان، خلأهای زیادی ایجاد می‌شود. دانش آنها از دست می رود.
 6. فهم مشترک و تقارن اطلاعاتی بین کارکنان و مدیران وجود ندارد.
 7. شایستگی‌های افراد به‌خوبی شناسایی نشده است؛
 8. اطلاعات مرتبط با پروژه ها، مشتریان، محصولات، رقبا، خدمات، فرآیندها و …. به صورت مستقل یا جزیره ای نگهداری می شود و ارتباط میان آنها به خوبی مشخص نیست.
 9. در زمان ها و مکان های مورد نیاز، دسترسی به اطلاعات فراهم نیست.
 10. دوباره کاری ها زیاد است. اختراع دوباره چرخ و انجام کارهای تکراری بارها رخ می‌دهند.

فهرست همه مسائل …

مدیریت دانش هم افزا

راه‌حل‌ها 

برای حل مسائل مدیریتی، راه‌حل‌هایی در هم افزا طراحی شده‌ و در قالب ۸ زیرسامانه  دسته‌بندی شده‌اند:

سامانه محتوا |  سامانه ارتباط | سامانه پژوهش | سامانه آموزش | سامانه طرح‌ریزی | سامانه پایش | سامانه سازماندهی | سامانه اجرا

ترکیب این سامانه‌ها، راه‌حل‌های جامعی برای مسائل ارایه می‌دهند.

 

حوزه‌ها

مسائل و راه‌حل‌های هم افزا این حوزه‌ها را پوشش می‌دهند:

 • مدیریت راهبردی
 • مدیریت دانش
 • مدیریت فناوری
 • مدیریت زمان
 • مدیریت عملکرد
 • مدیریت کیفیت
mamooriyate-did

پیامدهای استقرا هم افزا عبارتند از:

 • بهره‌وری: بهره‌وری یعنی اثربخشی و کارایی؛ یعنی انجام درست کارهای درست. سامانه هم‌افزا کیفیت تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را ارتقا داده و انجام وظایف را تسهیل می‌کند.
 • رشد: کسب دانش از مشتری، برای مشتری، درباره مشتری و همچنین افزایش آگاهی و توانایی کارکنان و مدیران برای  حضور و بقاء در بازار ضروری است. هم‌افزا شکاف موجود بین مهارت‌ها و قابلیت‌های را شفاف کرده و مسیر رشد را آشکار می‌کند.
 • کیفیت: در پرسش‌نامه‌های ارزیابی کیفیت (مانند ای‌اف‌کیو‌ام و جایزه کیفیت ایران) به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، فعالیت‌های دانشی و لزوم مدیریت آن‌ها پرسیده می‌شوند؛ هم افزا، تمامی ابعاد مدیریت دانش را در بر می‌گیرد.
 • سودآوری: عدم وجود یا استفاده از اطلاعات و دانش مناسب و تاخیر در انجام کارها، هزینه‌های زیادی در پی داشته و  باعث از دست رفتن فرصت‌ها نیز می‌شوند. با سامانه هم‌افزا اتلاف‌ها کاهش یافته و نوآوری افزایش می‌یابد.

0

حداقل نرخ بازده داخلی

0

حداکثر دوره بازگشت سرمایه (ماه)

امکان سنجی اقتصادی؛ تحلیل هزینه و منفعت ‌

نکات مهم برای بررسی این معیار عبارتند از:

با استقرار سامانه هم‎‌افزا، بهره‌وری، کیفیت، رشد و سودآوری حداقل ۱۰% افزایش می‌یابد.

تسهیلات بانکی

می‌توانید برای ۷۰% هزینه استقرار هم افزا، از تسهیلات بانکی با نرخ سود ۹%، دوره تنفس ۶ ماه و دوره بازپرداخت ۳ سال استفاده نماید.

بهره‌برداری آزمایشی

می‌توانید با پرداخت ۵ میلیون تومان، از سامانه هم‌افزا به مدت ۴ ماه استفاده کرده و در صورت رضایت، مابقی مبلغ را پرداخت نمایید.

امکان سنجی تامین مالی

دو روش برای تامین مالی پروژه هم افزا وجود دارد که جریان نقدینگی پروژه را تسهیل می‌کند:

 • پرداخت هزینه نرم افزار پس از بهره‌برداری
 • دریافت تسهیلات بانکی

اگر مسائل شناسایی شده در هم افزا، در سازمان شما وجود دارند، هم افزا برای شما طراحی شده است. 

با هم‌افزا نیازها و مشکلات را می توان به سرعت تشخیص داد و از راه حل‌های پیش آماده و تجربه شده استفاده کرد. بهبود یا بازطراحی سازمان با هم افزا، سریع، دقیق و اثربخش است.

برای اطلاعات بیشتر، ویژگی‌های هم افزا را مرور نمایید.