سامانه سازماندهی هم‌افزا

سامانه سازماندهی هم‌افزا

سازماندهی، تقسیم کار بین عوامل و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها است. برای سازماندهی باید نقش عوامل مختلف برای انجام فعالیت‌های منتهی به ماموریت‌ها تعریف شوند. یکی از مهم‌ترین کارهای سازماندهی تعریف شغل است. با طراحی مشخصات مشاغل و ارتباط آنها با ویژگی‌های شاغلین، سامانه مشاغل شکل می‌گیرد. با مشخص شدن دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای سمت‌های مهم در یک سازمان، نیازهای دانشی سازمان مشخص می‌شود.

سامانه سازماندهی هم‌افزا به همراه سامانه اجرا، امکان فعالیت در ساختارهای ماتریسی و ادهوکراسی را فراهم می‌کند.

کاربرد سامانه سازماندهی


تعریف سمت‌های سازمانی و انتخاب فرد مناسب برای هر سمت اهمیت ویژه‌ای برای موفقیت افراد و سازمان‌ها دارد.

کاربرد سامانه سازماندهی برای سازمان‌ها عبارت‌اند از:

 1. تسهیل برنامه‌ریزی منابع انسانی درون سازمان: اطلاعات پایه مشاغل نه تنها برای تعامل یک سازمان با محیطش مفید است، بلکه برای فرایندهای درونی سازمان نیز قابل استفاده است. اطلاعات پایه مشاغل که دربردارنده ویژگی‌های مورد نیاز برای هر شغل است که امکان شناسایی پتانسیل‌های موجود، شناسایی نیازهای دانشی و آموزشی، انتصابات و طراحی مسیرهای شغلی را فراهم می‌کند.
 2. افزایش دقت در جذب نیروی انسانی: با افزایش دقت در توصیف مشخصات افراد مورد نیاز و استفاده از آزمونهای استاندارد در انتخاب نیرو، امکان جذب متناسب‌ترین‌ افراد با مشاغل بنگاه و کاهش هزینه اجتماعی اخراج نیروی کار و کاهش دعاوی بین کارگر و کارفرما فراهم می‌شود. اکثر کارفرمایان آگاهی دقیقی از منابع انسانی مورد نیاز خود ندارند و شناسایی نیروهای کارامد برای آنها سخت است؛ این مسائل باعث عدم جذب نیروی بیشتر یا جذب نیروهای نامناسب می شود.‌ که هزینه‌های زیادی به بنگاه تحمیل می کند.‌

 

کاربرد سامانه سازماندهی برای افراد عبارت‌اند از:

 1. امکان برنامهریزی فردی برای افزایش توانمندیهای لازم: این سامانه سلایق و توانمندیهای هر فرد را شفاف کرده، مشاغل متناسب با او را پیشنهاد میدهد. با توجه به مشخص بودن ویژگیهای هر شغل دورههای آموزشی مورد نیاز نیز معلوم میشود.
 2. افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد: سامانه سازماندهی به کارجویان و کارکنان در انتخاب مشاغل مناسب با توانائی‌ها و انگیزه‌هایشان کمک میکند. تطابق شغل و شاغل باعث افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد می‌شود‌.

«سامانه سازماندهی هم افزا» بهترین و کاملترین زیرساخت برای تخصیص منابع انسانی در سطح کلان و درون سازمان‌ها، شایسته سالاری و ارتباط دانشگاه و جامعه در بعد منابع انسانی است.

قابلیت‌های سامانه سازماندهی هم‌افزا


در سامانه سازماندهی هم‌افزا  اطلاعات پایه مشاغل (مانند سامانه اونت) تعبیه شده است. همچنین امکان طراحی ساختار سازمانی و تعریف ماموریت‌های افراد و واحدهای سازمانی فراهم است.

قابلیت های نرم افزاری سامانه سازماندهی هم افزا عبارت اند از:

تعریف سمت ها و مشاغل

 1. تعریف مشخصه های شغلی و دسته بندی آن ها
 2. تعریف سمت ها و مشاغل بر اساس مشخصه های شغلی
 3. تعریف اختیارات و مجوزهای هر سمت
 4. برقراری ارتباط سمت ها و مشاغل با دوره های آموزشی

تعریف ساختار سازمانی

 1. طراحی ساختار سازمانی
 2. تخصیص سمت ها به افراد
 3. تعریف دسترسی ها و مجوزهای سازمانی به صورت موردی
 4. تعریف دسترسی های هر سمت به داده های مرتبط با فعالیت های کاری سایر سمت ها در نرم افزار
 5. تعریف مسیرهای شغلی

شناسایی تخصص‌ها و استعدادهای منابع انسانی

 1. نوشتن سوابق صحه گذاری تخصص ها
 2. مشابه یابی و پیشنهاد افراد
 3. نوشتن توصیه نامه
 4. ایجاد پرونده کاری شامل ثبت شایستگی ها و سوابق به صورت خودکار
 5. امتیازبندی و اعطای نشان به کارکنان بر اساس فعالیت‌ها و عملکردها

مدیریت فرایندهای سازماندهی

 1. برگزاری آزمون های شغلی
 2. تعریف و مدیریت فرایند استخدام (تعریف و ایجاد فرم و فرایند به صورت پویا)
 3. تنظیم قراردادهای کار
 4. ایجاد کتابخانه فرایندهای مرتبط با سازماندهی

 

ویژگی‌های سامانه سازماندهی هم‌افزا


سامانه سازماندهی هم‌افزا ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که عبارت‌اند از:

 1. برقراری ارتباط بین اهداف، فعالیت‌ها، سازماندهی و ارزیابی عملکرد
 2. فراهم سازی کانال های ارتباطی متنوع، فراتر از سلسله مراتب سازمانی
 3. شناسایی تخصص‌ها و استعدادها؛ آشنایی همکاران با توانایی‌های یکدیگر
 4. مدیریت دانش
  1. مدیریت دانش شخصی و سازمانی درباره فعالیت های سازمان
  2. مدیریت دانش سازماندهی؛ حفظ و استفاده از تجربیات سازماندهی
 5. مدیریت عملکرد؛ امتیازبندی و اعطای نشان به کارکنان بر اساس فعالیت‌ها و عملکردها
 6. مدیریت آموزش و یادگیری

معمولا ساختارهای سازمانی مرزهایی را ایجاد می‌کند که تبادل اطلاعات و دانش را محدود می‌کند. هرچه محیط سازمان پیچیده‌تر و تغییرپذیرتر باشد، لزوم ارتباطات بین افراد و واحدها و همچنین انعطاف‌پذیری در نقش‌ها و پیشبرد کارها بیشتر می‌شود.

با رویکرد اقتصاد و سازمان دانش بنیان، دانش و یادگیری نقش فزاینده ای یافته است. بنابراین زیرساخت های مدیریت دانش برای مدیریت منابع انسانی و سازماندهی ضرورت می یابند.

سامانه سازماندهی هم‌افزا به همراه سامانه اجرا، امکان فعالیت در ساختارهای ماتریسی و ادهوکراسی را فراهم می‌کند.

 

 

استقرار سامانه سازماندهی هم‌افزا


طراحی و استقرار سامانه سازماندهی بسته به ابعاد موضوع بین ۳ تا ۹ ماه زمان می‌برد و پیامدهای آن معمولا ۳ ماه پس از استقرار سامانه آشکار می‌شود. طراحی و استقرار سامانه سازماندهی هم‌افزا شامل ۴ فعالیت اصلی است:

 1. طراحی سازمان (بازنگری ماموریت‌ها و فرایندها، طراحی مشاغل و بازنگری ساختار سازمانی): طراحی سازمان بر اساس چارچوب طراحی سازمان انجام می‌شود. طراحی سازمان را کارشناسان سازمان با مشاوره و نظارت شرکت فناوران می‌توانند انجام دهند.
 2. استقرار نرم‌افزار
 3. فعال‌سازی سازماندهی جدید

سامانه محتوا |  سامانه ارتباط | سامانه پژوهش | سامانه آموزش | سامانه طرح‌ریزی | سامانه پایش | سامانه سازماندهی | سامانه اجرا

مدیریت دانش | مدیریت زمان مدیریت عملکرد | مدیریت کیفیت | مدیریت نوآوری

دانشگاه‌ها سازمان‌های مشاوره‌ای و پژوهشی | سازمان‌های پروژه محور | سازمان‌های تولیدی | سازمان‌های مالی و بیمه‌ای | شهرداری‌ها | سازمان‌های دولتی

نرم‌افزارها (وب | موبایل | دسکتاپ) | چارچوب‌ها | کلیدواژه‌ها


خدمات ما را بررسی کنید! با ما تماس بگیرید!


این صفحه‌ را نیز ببینید: سامانه اونتe l f